homebanner


Het leven is niet altijd even leuk of gemakkelijk.

Soms zit je vast en Weet je niet hoe je verder moet.
Het loopt niet zoals je wilt en er iets aan doen lukt niet.

Je hebt veel nagedacht maar vindt toch de oplossing niet.
Je zit vast ‘between a rock and a hard place’
en weet niet meer wat onder of boven is.
Moet je afgaan op je gevoel of op de ratio?
Lijkt het alsof je steeds hetzelfde rondje loopt?

In zulke gevallen is het een poging waard
je situatie te bespreken met iemand die buiten je leven staat.
Iemand die geen (al dan niet verborgen) ‘agenda’ heeft.
Die geen voor- of nadeel van jouw gedrag ondervindt
en er dus onafhankelijk over kan oordelen.

Door mijn leven als muzikant en acteur heb ik
een andere kijk op het leven dan veel andere mensen.
Ik heb veel ervaring in samen iets maken en ken verschillende
vormen van faalangst en miscommunicatie.
Hoe ga je om met te veel of te weinig ambitie?
Hoe beoordeel je of iets een goed of slecht idee is?

(Overigens: alle ideeën die je eventueel bij mij opdoet of van
mij krijgt, zijn jouw eigendom en zijn dus bij de prijs inbegrepen.)

Ik analyseer samen met jou je situatie, breng in kaart
wat de problemen zijn en ga met je op zoek naar oplossingen.
Ik beloof geen magische oplossingen maar biedt een nuchtere kijk op je gevoel,
je gedrag en de consequenties daarvan.

De door ons besproken zaken blijven van mijn kant uiteraard ‘onder ons’.
Dus tenzij jij daar nadrukkelijk om vraagt, blijft wat jij me vertelt geheim.

Tel: 06 180 196 86hoe werkt het?             mailme                 wie ben
          ik?